FREE SHIPPING: $150 +
Noriko Masuda 8 oz. Mug - Purple

Noriko Masuda 8 oz. Mug - Purple

Regular price $50.00 Sale

8oz Handmade Bone China Mug

White + Purple 

Smooth Matte Finish 

Handmade in Medicine Hat, Alberta

NORIKO MASUDA